общи условия

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

‘’Топдизайн – 2005’’ ЕООДотговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование ‘’Топдизайн – 2005’’ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ :2 201417899

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас ул. Кирил и Методий 62

E-mail: office@topdesign-bg.com

Телефон.: 0899111858

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни

‘’Топдизайн – 2005’’ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за да Ви изпрати оферта по предлаганите от нас услуги, като изрично получава Вашето съгласие.

‘’Топдизайн – 2005’’ ЕООД спазва следните принципи

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.

ограничение на целите на обработване.

Видове данни, които Вашата компания събира

Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)

Цел за която се събират данните: изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги

‘’Топдизайн – 2005’’ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;

разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Срок на съхранение на личните Ви данни

‘’Топдизайн – 2005’’ ЕООД съхранява Вашите лични данни 5 дни след изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ‘’Топдизайн – 2005’’ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от ‘’Топдизайн – 2005’’ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Вашата компания.

Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от ‘’Топдизайн – 2005’’ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ‘’Топдизайн – 2005’’ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от ‘’Топдизайн – 2005’’ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

Право на преносимост

Вие можете да поискате от ‘’Топдизайн – 2005’’ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ‘’Топдизайн – 2005’’ ЕООД