Интериорен дизайн – Цена

 

Топ Дизайн – фирма за интериорен дизайн може да изготви за вас идеен проект за интериорен дизайн, чиято цена се формира на база няколко основни параметри. Сред тях се открояват:

  • броят обекти, по които ще се работи;
  • сложността и големината на помещението;
  • необходимостта от експерти, които следва да се заемат с подготовката на документацията и последваща реализация на проекта.

Това са само част от факторите, които се вземат предвид при формирането на крайната цена за интериорен дизайн по индивидуален проект.

Цялостният процес по реализация интериорния дизайн на едно помещение включва комплексен набор от дейности, които не бихме могли да приложим без консултация с клиента. Тук бихме могли да очертаем основните, а те са предварително планиране, изготвяне на идеен проект, както и поредица от дейности, свързани с практическото му изпълнение впоследствие.

Поемаме изпълнението както на краткосрочни, така и на дългосрочни проекти. В зависимост от това какви дейности ще бъдат реализирани, Топ Дизайн предлага на своите клиенти изгодни оферти, посредством пакетни услуги за интериорен дизайн на достъпна цена.

Топ Дизайн – комплексен набор от услуги за интериорен дизайн на цена, конкурентна на пазара

Комплексността от услуги, които включва дизайнът, изисква провеждането на индивидуални консултации с клиента. По време на тях се обсъждат особеностите на проекта, а въз основа на тях може да бъде определена и цена за интериорен дизайн.

Дългогодишния ни опит в областта ни дава възможността да предложим на своите клиенти достъпни цени за интериорен дизайн. Услугите ни се простират в три основни взаимосвързани направления – интериорен дизайн, осъществяване на ремонтни дейности и цялостно обзавеждане на пространства.

Ние можем да бъдем ваш доверен партньор, както в изпълнението на проекти в собствения ви дом, така и по отношение на бизнес нуждите ви. Наред с достъпната цена за интериорен дизайн, Топ Дизайн ви гарантира качествено изпълнение, напълно припокриващо се с първоначално одобрената от клиента идея.