Интериорен дизайн и изпълнение на проекти за интериорен дизайн

Топ Дизайн предлага услуги за интериорен дизайн и изпълнение на проекти за къщи, офиси, заведения и апартаменти. Услугите ни за интериорен дизайн и изпълнение включват предлагането както на консултантски услуги, така и такива за изпълнение на дейностите през целия цикъл на проекта – от концептуално планиране до последващо управление и експлоатация.

Процесът цели осигуряване на функционалност и осъществяване на контрол на качеството за постигане на успешен резултат в интериорния дизайн и изпълнението му.

Какво включва нашата процедура за интериорен дизайн и изпълнение?

За да гарантираме постигането на качествени резултати в изпълнението на интериорния дизайн, ние следваме процес, който включва:

  • Дефиниране на проекта – процес, при който с клиента се обсъждат важни въпроси като какво иска да бъде постигнато в интериорния дизайн за съответния обект;
  • Изработка на идеен проект – нашият екип от специалисти ще разработи и визуализира идеен проект за интериорен дизайн и изпълнение, съобразен изцяло с дефинираните от клиента цели;
  • Проектиране и оформление – след като клиентът види визуализацията на проекта и не е съгласен с някоя негова част, той се проектира и оформя отново, за да се достигнат желаните от клиента резултати;
  • Планиране и програмиране на проекти – планираме процеса, по който ще върви изпълнението на вече одобрения проект, като се ангажираме със срокове и ги спазваме стриктно;
  • Изпълнение на проект на място – в процеса на цялостното изпълнение на проекта на терен ние осъществяваме качествен контрол.

Топ Дизайн – интериорен дизайн и изпълнение от началото до края

Ако търсите фирма, която да осъществи цялостния процес по изпълнение на интериорния дизайн, а не отделни части от него, то експертите на Топ Дизайн биха се справили отлично с тази задача.

Топ Дизайн ще отговори на търсенето ви за качествено изпълнение на разнообразни проекти за интериорен дизайн на цена, която е съобразена изцяло с вашите възможности. Доверете ни се!